1. Sözleşmenin Tarafları:

1.1.Satıcı Hakkında:

Ticari Ünvanı : Hatun İstanbul İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.  
V.D.N.             : Davutpaşa Vergi Dairesi- 4590336974
Adres              : Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. No:112/1 Zeytinburnu/İstanbul
Telefon           : 0(212) 546 11 37
E-Posta           : info@hatunistanbul.com

1.2. Alıcı Hakkında: 

Adı-Soyad /Ünvanı: 
Adres                       : 
T.C.K.N.                   :
Telefon                   : 
E-Posta                   : 

2. Tanımlar:

Website: www.hatunistanbul.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.

Alıcı: Websitesi’nde sunulan hizmetleri kullanarak Satıcı tarafından satışa sunulan ürünleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

Satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal ve/veya hizmet sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şahıs şirketidir.

Ürün: Websitesi’nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti  ifade eder. 

Kullanıcı: Üye olsun veya olmasın Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek Website’de yer alan içerikler, uygulamalar ve hizmetten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”)  konusu, Websitesi’nde sunulan ürünlerin ve ürünlerin elektronik ortamda sipariş şartlarının, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri (satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs.) ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi(“Sözleşme”) Websitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan alıcı arasında düzenlenmiş olup Websitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan Alıcı Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder. 

4. Üyelik Koşulları

Üyelik, Websitesi’nin ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi’ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Satıcı tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik kişinin tercihine bırakılmış olup Website üzerinden üye olmayan kullanıcıların da sipariş vermesi mümkündür.

5. Sipariş/ Teslim Şekli/Ödeme Prosedürü:

Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

Sipariş verilen malın kargoya teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra sipariş verilen malın stokta bulunması durumunda 3(üç) işgünü içerisinde yapılır. Ürünün stok durumunda yanlışlık görünmesi hallerinde, malın kargoya teslimat süresi uzayacak ise durum Alıcı’ya yazılı olarak bildirilir. 

Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller(mücbir sebep) saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. 

Ürün’ün ayrıntılı özellikleri ve tüm vergiler dâhil satış bedeli (“Toplam Satış Fiyatı”) Websitesi sayfasında belirtildiği gibidir. 

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İnternet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş bilgilerinin ayrıca mail yoluyla satıcıya iletilmesi gereklidir. 

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını (Satıcı’nın bu konuda sorumluluğu bulunmadığını) kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.Teslimat Masrafları ve İfası

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını özel olarak beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Alıcı, malın ayıplı olması halinde iade edeceği malı Satıcı’ya anlaşmalı kargo şirketi (Aras Kargo) ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı, malın ayıplı olması nedeni dışındaki bir gerekçe ile iade işlemi yaptığı takdirde, iade kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Alıcının, kargoyu anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla göndermesi halinde malın kargo sürecinde uğrayabileceği hasardan Satıcı sorumlu değildir. Alıcı’nın iade edeceği malı, Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde(İşbu sözleşmedeki “İade ve Cayma hakkı” başlıklı bölümdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla) kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

7.İade ve Cayma Hakkı:

Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, cayma hakkının istisnalarından biri mevcut değilse, malı teslim aldıktan sonra 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. 

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.

b) 14 (ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

c) Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir.

d) Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, malın ayıplı olması halinde iade edeceği malı Satıcı’ya anlaşmalı kargo şirketi (Aras Kargo) ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı, malın ayıplı olması nedeni dışındaki bir gerekçe ile iade işlemi yaptığı takdirde, iade kargo bedeli Alıcı’ya aittir Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

e) Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar.

f)  Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

8. Hak ve Yükümlülükler:

8.1. Websitesi Kullanıcılarının ve/veya Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı’ların sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Satıcı’nın doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Kullanıcı’lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı, kullanıcılar tarafından Website üzerinden iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Website’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Websitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, üçüncü bir şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Website ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Website, Kullanıcı’ların hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Websitesi’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Satıcı’nın yazılı onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Alıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında elektronik ortamda verdiği bütün teyitler/kabuller, gerekli olduğu takdirde, “yazılı onay” hükmünde sayılacaktır.

Alıcı, Ürün’ün temel nitelikleri, toplam satış fiyatı, ödeme şekli ve Ürün ile ilgili tüm ön bilgilerle birlikte “cayma hakkı” konusunda bilgi sahibi olduğunu ve şartları kabul ettiğini, elektronik ortamda bu bilgileri onayladıktan sonra Ürün için ödeme gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene ederek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim almamalıdır. Alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir.

Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda Alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda Alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda ; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Alıcı, aldığı ürünün içeriğini, niteliğini, esansını, ismini vb. belirleyici niteliklerini kopyalayarak ürünleri üretemeyeceğini , çoğaltamayacağını ve satışa sunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.2. Satıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri:

Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir, böyle bir hata anında yapılan satışlar hüküm ifade etmez.

Satıcı, Ürün’ün tedarikini ve Alıcı’ya teslimini işbu Sözleşme’de yer alan maddeler doğrultusunda eksiksiz ve tam ifa etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkına sahiptir.

9. Mücbir Sebepler:

Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde Satıcı, işbu Kullanıcı sözleşmeleri ile görüşmelerinden herhangi birini geç veya eksik yerine getirme veya yerine getirememe nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi işleri, Satıcı için, gecikme, eksik yerine getirmen veya yerine getirememe veya temerrüt atfedilmeyecek veya bunun için Satıcı’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep”, doğal afet, isyan, savaş, salgın hastalık grev, iletişim sistemleri, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve bunlarla olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olarak yorumlanacaktır.

10. Fikri Mülkiyet Hakları:

Kullanıcı’lar ve/veya Alıcılar, Websitesi üzerinden sunulan hizmetleri, Satıcı’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Website’ye erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Satıcı’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Kullanıcılar ve Alıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11. Sözleşme Değişiklikleri:

Satıcı, değişen koşullar nazarında tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

12. Yürürlük:

İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

13. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.